True

ร่วมปัน ร่วมกันเปลี่ยนแปลง

ร่วมปัน คือพื้นที่ร่วมที่ทำให้เกิดการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าทุกแนวทางของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากการร่วมการแบ่งปัน ทั้งในส่วนของแนวคิดหรือโครงการและในส่วนของการร่วมระดมทุนเพื่อให้แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถบรรลุผลเป็นจริงได้ การร่วมกันจึงเป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการร่วมลงทุนแต่หมายถึงการร่วมสร้างเสริมศักยภาพของสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของเรา


ริเริ่มร่วมปัน


แพลตฟอร์มระดมทุนสำหรับร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เปิดพื้นที่และรวบรวมให้แนวคิดของโครงการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ได้ระดมเงินทุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคหรือระดมทุนเพื่อเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนโครงการตามความสนใจ สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน


โครงการเร่งปัน

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

โครงการร่วมปันล่าสุด

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
12
ยอดบริจาคทั้งหมด
45
จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด
8
โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

Organization


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.